Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

På denne siden drifter vi kun våre ekstraordinære programmer. De programmene som er åpne vil være synlig på denne siden. Dersom du ikke ser noen programmer, er det ingen åpne utlysninger.

Dersom du skal sende søknader innenfor våre ordinære programmer (Helse, Forskning og Ekspress), må du besøke damnett.no 

Programs